Om je beter van dienst te zijn maakt CoalitieKiezer gebruik van cookies
Sleep de iconen om uw eigen coalitie samen te stellen. Druk op de 'stem' knop als u tevreden bent met uw selectie.
Informatie over partij Klik hier voor informatie
over
U heeft 0 van de 75 zetels om een coalitie te vormen
(Eerste Kamer: 0 / 38 zetels)
37
25
24
20
9
7
5
5
3
3
3
3
3
2
1
Op wie heeft u gestemd tijdens de vorige verkiezingen?
(Deze stap is niet verplicht)
Bedankt voor uw stem.
U kunt hier altijd terugkomen
om uw stem aan te passen.
Partij informatie

Partijnaam:
PVV
PVV
Partijvoorzitter:
Geert Wilders
Opgericht:
2006
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 37 / 150
1e kamer: 4 / 75
EU parlement: 0 / 29
De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een populistische partij, met zowel conservatieve, liberale, 'rechtse' als 'linkse' standpunten. De PVV is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad door Geert Wilders, na zijn vertrek bij de VVD. Politiek leider is sinds 2006 Geert Wilders.

De PVV heeft momenteel 20 zetels in de Tweede Kamer, 5 zetels in de Eerste Kamer en 1 zetel in het Europees Parlement.

De PVV is onderdeel van de oppositie en is dat, met uitzondering van de periode 2010-2012 waarin het het kabinet Rutte I gedoogde, altijd geweest.
Partij informatie

Partijnaam:
GroenLinks-PvdA
GroenLinks-PvdA
Partijvoorzitter:
Frans Timmermans
Opgericht:
2023
Richting:
Links
Mandaten:

2e kamer: 17 / 150
1e kamer: 14 / 75
EU parlement: 0 / 29
GroenLinks-PvdA is de naam van een samenwerkingsverband van de Nederlandse politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid (PvdA).
Partij informatie

Partijnaam:
VVD
VVD
Partijvoorzitter:
Eric Wetzels
Opgericht:
1948
Richting:
Centrumrechts
Mandaten:

2e kamer: 24 / 150
1e kamer: 10 / 75
EU parlement: 5 / 29
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Wybren van Haga werd in september 2019 uit de partij gezet. Sindsdien vormt hij zijn eigen fractie waardoor de VVD-fractie bestaat uit 32 zetels. In de Eerste Kamer heeft de VVD momenteel 12 zetels. Er zitten vijf Nederlandse leden namens de VVD in het Europees Parlement.

De VVD is sinds oktober 2010 regeringspartij. In 2007 - 2010 zat de partij in de oppositie, na daarvoor ruim twaalf jaar te hebben geregeerd. In het huidige kabinet heeft de VVD zes ministers, onder wie premier Mark Rutte, en vier staatssecretarissen.
Partij informatie

Partijnaam:
NSC (Nieuw Sociaal Contract)
NSC
Partijvoorzitter:
Bert van Boggelen
Opgericht:
2023
Richting:
Centrum
Mandaten:

2e kamer: 20 / 150
1e kamer: 0 / 75
EU parlement: 0 / 29
Nieuw Sociaal Contract (NSC) is een Nederlandse politieke partij, opgericht door onder meer Pieter Omtzigt in 2023. De speerpunten zijn goed bestuur en bestaanszekerheid. De naam is afgeleid van de titel van Omtzigts boek Een nieuw sociaal contract uit 2021 en verwijst naar het concept sociaal contract uit de politieke filosofie.
Partij informatie

Partijnaam:
D66
D66
Partijvoorzitter:
Victor Everhardt
Opgericht:
1966
Richting:
Centrum
Mandaten:

2e kamer: 9 / 150
1e kamer: 5 / 75
EU parlement: 1 / 29
Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Bij de komende verkiezingen is minister Sigrid Kaag lijsttrekker en daarmee is zij tevens politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. Belangrijkste initiatiefnemer en voorman (tot 1998) was de oud-journalist Hans van Mierlo.

D66 haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels, een winst van zeven zetels ten opzichte van het resultaat bij de verkiezingen in september 2012. De partij heeft zeven zetels in de Eerste Kamer. Er zitten twee Nederlandse leden namens D66 in het Europees Parlement.

D66 is sinds oktober 2017 regeringspartij. In het kabinet-Rutte III heeft zij vier ministers, waaronder vicepremier Ollongren, en twee staatssecretarissen. Van 2006 t0t 2017 zat de partij in de oppositie, D66 nam in 2003-2006 deel aan een kabinet met CDA en VVD (kabinet-Balkenende II).
Partij informatie

Partijnaam:
BBB
BBB
Partijvoorzitter:
Erik Stegink
Opgericht:
2019
Richting:
-
Mandaten:

2e kamer: 7 / 150
1e kamer: 16 / 75
EU parlement: 0 / 29
BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij die zegt zich in te zetten voor het platteland en de agrarische sector.
Partij informatie

Partijnaam:
SP
SP
Partijvoorzitter:
Jannie Visscher
Opgericht:
1971
Richting:
Links
Mandaten:

2e kamer: 5 / 150
1e kamer: 3 / 75
EU parlement: 0 / 29
De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 haalde de SP veertien zetels. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 werden, eveneens als in 2010, vijftien zetels behaald door de partij. In 2006 was dat aantal nog 25. De SP maakt deel uit van de oppositie. De partij heeft vier zetels in de Eerste Kamer en momenteel geen zetels in het Europees Parlement.

Sinds 13 december 2017 is Lilian Marijnissen politiek leider. Zij is lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. Bij de verkiezingen van 2010, 2012 en 2017 was Emile Roemer dat. De huidige partijvoorzitter is Jannie Visscher.
Partij informatie

Partijnaam:
CDA
CDA
Partijvoorzitter:
Anja Haga
Opgericht:
1980
Richting:
Centrum-rechts
Mandaten:

2e kamer: 5 / 150
1e kamer: 6 / 75
EU parlement: 5 / 29
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk ge?nspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. In december 2020 werd minister Wopke Hoekstra lijsttrekker en daarmee is hij tevens politiek leider. De partij werd opgericht in oktober 1980 als fusie van Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en Katholieke Volkspartij (KVP).

De partij behaalde in de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels, een winst van zes zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. De partij heeft 9 zetels in de Eerste Kamer en 5 zetels in het Europees Parlement.

Het CDA is sinds oktober 2017 regeringspartij, na tussen 2012 en 2017 in de oppositie te hebben gezeten. In het kabinet-Rutte III heeft de partij vier ministers en twee staatssecretarissen. Hugo de Jonge is namens de partij vicepremier.
Partij informatie

Partijnaam:
Forum voor Democratie
FVD
Partijvoorzitter:
Thierry Baudet
Opgericht:
2016
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 3 / 150
1e kamer: 2 / 75
EU parlement: 1 / 29
Het Forum voor Democratie (FVD) werd op 25 september 2016 een politieke partij, na eerder, in februari 2015, te zijn opgericht als denktank. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een gesloten bestuurscultuur.

Het FVD behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twee zetels. Lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was Thierry Baudet.

Derk Jan Eppink was lijsttrekker bij de Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 november 2019. Bij deze verkiezingen behaalde FVD drie zetels. De FVD-drie leden stapten in december 2020 over naar JA21.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019 behaalde het FVD twaalf zetels. Bij deze verkiezingen was Henk Otten lijsttrekker. Op 28 juli 2019 werd hij door Baudet uit de partij gezet. Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries stapten op 20 augustus 2019 uit de fractie van FVD en sloten zich aan bij de Fractie-Otten. Sindsdien telde de Eerste Kamerfractie van FVD negen leden, maar in december 2020 stapten zeven leden over naar de fractie-Van Pareren. Ook zij werden lid van JA21.
Partij informatie

Partijnaam:
ChristenUnie
ChristenUnie
Partijvoorzitter:
Piet Adema
Opgericht:
2001
Richting:
Christelijk
Mandaten:

2e kamer: 5 / 150
1e kamer: 4 / 75
EU parlement: 1 / 29
De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. Hij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De huidige partijvoorzitter is Piet Adema. De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer bestaat sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf zetels. Dat aantal bleef daarmee gelijk aan het aantal dat in 2012 werd behaald. De partij heeft vier zetels in de Eerste Kamer.

In februari 2007 werd de ChristenUnie voor het eerst in haar bestaan regeringspartij en sinds oktober 2017 is zij dat opnieuw. In het kabinet-Rutte III heeft de partij twee ministers en één staatssecretaris. Tijdens de kabinetten-Rutte I en II (2010-2017) zat de ChristenUnie in de oppositie.
Partij informatie

Partijnaam:
SGP
SGP
Partijvoorzitter:
Dick van Meeuwen
Opgericht:
1918
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 3 / 150
1e kamer: 2 / 75
EU parlement: 1 / 29
De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij. De partij werd opgericht op 24 april 1918 en is daarmee de oudste nog bestaande partij van Nederland.

De SGP haalde bij Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drie zetels, net als in 2012. De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer en één zetel in het Europees Parlement.

De SGP zit in de oppositie en heeft nog nooit deelgenomen aan de regering. Kees van der Staaij was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2012 en 2017 en is dat in 2021 opnieuw.
Partij informatie

Partijnaam:
Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren
Partijvoorzitter:
Michiel Knol
Opgericht:
2002
Richting:
Links
Mandaten:

2e kamer: 3 / 150
1e kamer: 3 / 75
EU parlement: 1 / 29
De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Esther Ouwehand. Zij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De partij werd opgericht in 2002.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 haalde de PvdD vijf zetels, een winst van drie zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2012, 2010 en 2006. In 2019 splitste een lid zich af. De partij heeft drie zetels in de Eerste Kamer en 1 zetel in het Europees Parlement.

De partij maakt onderdeel uit van de oppositie.
Partij informatie

Partijnaam:
DENK
DENK
Partijvoorzitter:
Ejder Köse
Opgericht:
2015
Richting:
Links
Mandaten:

2e kamer: 3 / 150
1e kamer: 0 / 75
EU parlement: 0 / 29
DENK is een politieke partij, die zich richt op respect voor alle Nederlanders. Huidig politiek leider is Farid Azarkan. De partij werd op 9 februari 2015 gepresenteerd. De partij is gevormd, nadat Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij streeft naar verdraagzaamheid en een sociale, lerende, duurzame en rechtvaardige samenleving.

DENK heeft momenteel 3 zetels in de Tweede Kamer. De partij heeft nog geen zetels in de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

DENK maakt onderdeel uit van de oppositie.
Partij informatie

Partijnaam:
Volt Nederland
Volt
Partijvoorzitter:
Rob Keijsers
Opgericht:
2018
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 2 / 150
1e kamer: 2 / 75
EU parlement: 0 / 29
Volt Nederland (vaak afgekort als Volt) is de Nederlandse afdeling van Volt Europa, een politieke beweging die op Europees niveau opereert. De partij heeft een sociaal-liberale signatuur.
Partij informatie

Partijnaam:
Juiste Antwoord 21
JA21
Partijvoorzitter:
Adrien de Boer
Opgericht:
2020
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 1 / 150
1e kamer: 3 / 75
EU parlement: 1 / 29
Juiste Antwoord21, afgekort JA21 en statutair Conservatieve Liberalen, is een Nederlandse politieke partij die in december 2020 is opgericht door politici Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. De oprichters waren tot eind november van dat jaar lid van het Forum voor Democratie, maar konden zich niet meer vinden in de gang van zaken bij de partij.

JA21 heeft sinds haar oprichting tientallen oud-Forum volksvertegenwoordigers aan zich weten te binden: drie in het Europees parlement, acht in de Eerste Kamer, 32 in de Provinciale Staten en twee in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast zijn ook één gedeputeerde in Noord-Brabant en één in Limburg lid van JA21.
Partij informatie

Partijnaam:
50Plus
50Plus
Partijvoorzitter:
Jan Nagel
Opgericht:
2009
Richting:
Centrum
Mandaten:

2e kamer: 3 / 150
1e kamer: 2 / 75
EU parlement: 0 / 29
50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS was van 31 december 2014 tot 3 mei 2020 Henk Krol. Hij werd opgevolgd door Corrie van Brenk. De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. Sinds 1 augustus 2020 is Jan Nagel (opnieuw) partijvoorzitter.

50PLUS behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een verkiezingswinst van twee zetels en bezet nu vier zetels. De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer. In het Europees Parlement is de partij met 1 zetel vertegenwoordigd.

Sinds de oprichting heeft de partij deel uitgemaakt van de oppositie.
Partij informatie

Partijnaam:
BIJ1
BIJ1
Partijvoorzitter:
Jursica Mills
Opgericht:
2016
Richting:
Radicaal links
Mandaten:

2e kamer: 0 / 150
1e kamer: 0 / 75
EU parlement: 0 / 29
BIJ1, voorheen Artikel1 is een Nederlandse politieke partij die eind 2016 werd opgericht door activiste (en televisie- en radiopresentatrice) Sylvana Simons. De partij heeft als uitgangspunten 'radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid'.[7] Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft BIJ1 een zetel in de gemeenteraad van Amsterdam.
Partij informatie

Partijnaam:
BVNL (Belang van Nederland)
BVNL
Partijvoorzitter:
Wybren van Haga
Opgericht:
2021
Richting:
Rechts
Mandaten:

2e kamer: 0 / 150
1e kamer: 0 / 75
EU parlement: 0 / 29
Belang van Nederland (afgekort: BVNL) is een Nederlandse politieke partij, opgericht in augustus 2021 door Wybren van Haga.
De partij is vertegenwoordigd in veertien gemeenten en vier waterschappen. Daarnaast zijn oprichter Van Haga en BVNL-lid Hans Smolders actief in de Tweede Kamer voor de Groep Van Haga.
CoalitieKiezer

CoalitieKiezer is een product van BVL Lacarte Holding BV. Het doel van CoalitieKiezer is gebruikers inzicht te verschaffen in het coalitievormingsproces, waarbij CoalitieKiezer hen ook in staat stelt een selectie te maken uit de mogelijkheden. Deze selectie wordt vervolgens vergeleken met selecties van anderen en met eerdere selecties. Hiermee wordt inzicht gegeven in de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in het coalitievormingsproces. De applicaties zijn altijd volledig transparant in hun methode en dienen als populariteitsmeting van de diverse mogelijkheden en geven inzicht in de veranderingen die daar in de tijd bij optreden.

© 2012-2023 - BVL La Carte Holding B.V.

Disclaimer